El Cine De Pensamiento

Resumen del Libro:


libro El Cine De Pensamiento

La imatge en moviment, que va nàixer inaugurant un nou règim de la representació visual, implica laparició duna nova forma de retòrica audiovisual que supera els límits del llenguatge cinematogràfic clàssic, i afavoreix el desenvolupament de formes de pensament inèdites que amplien el règim del pensar basat en la paraula. Aquest volum presenta una sèrie daproximacions a diferents facetes del fenomen cinematogràfic que van des de la pràctica de les avantguardes, passant per lacostament a cineastes relacionats amb lassaig fílmic, com Herzog, Farocki o Rossellini, així com per lanàlisi de territoris connectats amb la memòria o amb el cinema popular. Mitjançant aquests enfocaments diversos, es cobreixen les diferents facetes del pensar cinematogràfic, que van des de la possibilitat dun pensament essencialment fílmic al desenvolupament dun pensar amb el cinema.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes obtener una copia de este libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de posibilidades de descarga directa disponibles: