Noticias Y Documentos Relativos A Doña Germana De Foix, última Reina De Aragón

Resumen del Libro:


libro Noticias Y Documentos Relativos A Doña Germana De Foix, última Reina De Aragón

Vicent Salvador, marqués de Cruïlles, acabà la redacció definitiva del seu manuscrit el 1892. Tres anys després l’autor moria sense que la seva obra s’hagués publicat. Aquesta darrera versió, corregida i sintetitzada per ell mateix, i no la que composà en tres volums cap al 1885, és la que ara es publica. L’edició fa justícia a l’autor, molt utilitzat pels estudiosos, però no sempre citat. El seu manuscrit ha estat la base de totes les històries –que no en són tantes– sobre Germana de Foix. L’edició d’Ernest Belenguer ordena el manuscrit i inclou les notes a peu de pàgina, que no hi eren. Tot això fent servir més de setanta-cinc documents d’investigació que donen prestigi a l’autor i parlen de la seva feina. A lEstudi Introductori, amb un títol deliberadament expressiu, es fa una valoració crítica, fins arribar a les publicacions més recents, dels escassos, oportunistes i fluixos treballs posteriors, no exempts dideologies de vegades contraposades. ERNEST BELENGUER va nàixer a València el 1946 i es va doctorar a la Universitat de València. Fou deixeble de Joan Reglà i amb ell anà a Barcelona, on és catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona. De les seves nombroses publicacions mereixen destacar-se València en la crisi del segle XV (1976), Jaume I a través de la Història (1984), El Imperio Hispánico (1995), Ferran II (1999) i El Imperio de Carlos V (2002). Ha dirigit altres obres com Història del País Valencià (1988), Història de les Illes Balears (2004), així com congressos i exposicions sobre Felip II (1998), Carles V (2000) i la Corona d’Aragó (2006).

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si lo deseas puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles: