Robert Lowell: La Mirada De Aquiles

Resumen del Libro:


libro Robert Lowell: La Mirada De Aquiles

La mirada de Aquiles es un llibre que recull, descriu i analitza el gran acord que representa la poètica de Robert Lowell en la conjuntura de la literatura nord-americana contemporània. Així concentrem la nostra mirada sobre la seqüència poètica de Life Studies (1959), que interpretem com a epicentre irradiador del sistema imaginari d?aquest poeta. Una seqüència que també va suposar un punt d?inflexió en la vida pública des d?un jo que va impulsar el seu univers íntimament i profundament elegíac cap a l?exterior. Des d?aquí es procedeix a aprofundir en For the Union Dead (1964), per a reflexionar sobre el que denominem conflictivitat axiològica estructural inherent al sistema imaginari de Lowell. Des d?aquesta perspectiva es parteix de l?edició nord-americana que inclou ambdues seqüències poètiques i que conté la important secció en prosa titulada ?91 Revere Street?. L?aprofundiment en aquestes dues seqüències líriques implica la revisió prèvia d?un mapa de relectures que afecta no sols a l?obra anterior de Lowell sinó a tota la modulació del seu sistema imaginari des de la seua primerenca etapa creativa. És un camí cap a i des del mite cercant d?omplir el buit de les crisis religioses tant del propi Lowell com del pensament occidental, tal com indica George Steiner. El poeta accedeix a Aquil·les com referent. Així, des de l?assimilació del mite construeix la seua cosmovisió a partir de la paraula poètica.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes obtener una copia de este libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles: