The Language Of Sex: Saying & Not Saying

Resumen del Libro:


libro The Language Of Sex: Saying & Not Saying

The language of sex: saying & not saying recull sis capítols que ofereixen indicacions pràctiques per a l’estudi del llenguatge del sexe: José Santaemilia resumeix les principals línies d’estudi d’un camp altament sensible, que genera discusos complexos i múltiples, Helen Sauntson analitza com es construeixen les diverses identitats sexuals (heterosexuals, gais, lesbianes) en converses informals, Dolores Jiménez estudia el llenguate utilizat en l’École des filles ou la philosophie des dames (1655), novel·la pornogràfica anònima francesa, Juan José Calvo descriu els orígens antropològics, històrics i lingüístics del concepte de tabú i dels usos d’eufemismes, Francisco Sánchez Benedito repassa els tipus principals d’eufemismes utilizats en anglès per a descriure els òrgans i actes sexuals, Patricia Alabarta il•lustra l’eufemisme i l’ambigüitat sexual en una sèrie de titulars de les edicions britànica, americana i espanyola de la revista Cosmopolitan.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. Seguidamente te detallamos un listado de posibilidades de descarga disponibles: