La Economía Regional En El Marco De La Nueva Economía

Resumen del Libro:


libro La Economía Regional En El Marco De La Nueva Economía

Els treballs dinvestigació que conté el llibre tracten magistralment els grans apartats sobre els quals es basa leconomia regional: la gestió del coneixement i la pime, el capital humà, l¿economia i el territori, els instruments financers per als nous escenaris econòmics i les tècniques danàlisi regional.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te mostramos un listado de opciones de descarga disponibles: