Checoslovaquia Y El Cono Sur 1945 1989. Relaciones Políticas, Económicas Y Culturales Durante La Guerra Fría

Resumen del Libro:


libro Checoslovaquia Y El Cono Sur 1945 1989. Relaciones Políticas, Económicas Y Culturales Durante La Guerra Fría

Práce analyzuje politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi Československem a třemi nejjižněji položenými latinskoamerickými zeměmi, Argentinou, Chile a Uruguayí, v letech 1945 až 1989. Autor se opírá o dlouhodobou a systematickou práci s rozsáhlým pramenným materiálem z českých i latinskoamerických zdrojů. Ten je analyzován a interpretován s pomocí obsáhlé sekundární literatury a vhodně doplněn o texty memoárového charakteru. To vše dohromady vytváří skutečně podrobný a plastický obraz vzájemné relace v širším zahraničně-politickém kontextu. Kniha je tak v mnoha směrech průkopnickým počinem, který přináší řadu překvapivých poznatků.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si deseas puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te detallamos un listado de posibilidades de descarga disponibles: