Chile A La Vista

Resumen del Libro:


libro Chile A La Vista

Unha serie de notas xornalísticas, recollidas durante dúas viaxes realizadas nos anos 1949 e 1950 a través de Chile, son o xérmolo deste libro, escrito por Eduardo Blanco Amor como parte do importante traballo literario e xornalístico que desenvolveu en Sudamérica. Escrito cunha prosa tensa e penetrante que vai do ton poético máis fondo ao humor máis irresistible. Páxinas antolóxicas, coa requintada percepción da realidade dun pobo, unha xeografía e unha cultura. Segundo palabras do propio Blanco Amor, algunhas veces enredei máis tempo en ver unha vila Iquique, por exemplo do que un redactor de Life para todo un continente .

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si lo deseas puedes obtener una copia de este libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga directa disponibles: